Privacy Policy

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Bomtanhd.com ra chính sách và tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các thành viên. Chính sách này nhằm giải quyết tất cả các thông tin dữ liệu cả nhân và có thể được chúng tôi thu thập lại. Chính sách Bảo vệ riêng tư này sẽ không áp dụng đối với những bên thứ 3 như nhà quảng cáo, công tác viên. Xin cảm ơn các thành viên đã dành thời gian để hiểu rõ những điều nên và không nên khi tham gia xem phim trên Bomtanhd.com

Thu thập dữ liệu như thể nào?

Quy trình đăng nhập vào trang web sẽ lưu trữ các thông tin liên quan như ID họ và tên, email… những thông tin khác cho chúng tôi hay không bắt buộc. Lưu ý những thông tin trên sẽ không bắt buộc cung cấp thật.

Tại đây, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của hệ thống như địa chỉ IP và các thông tin cookie lưu trữ.

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sẽ sử dụng các dự liệu này một cách hợp lý và cam kết không ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của thành viên đồng thời sẽ không cung cấp cho bên thứ 3. Ngoài những điều dưới đây:

  1. Được sự chấp thuận của bạn về việc chia sẻ thông tin cho bên thứ 3.
  2. Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
  3. Theo các quy trình bên pháp luật công an yêu cầu;

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản riêng tư này cho phù hợp với thời gian thực tế mà không cần thông báo trước cho thành viên. Do đó, bạn phải xem phiên bản mới nhất trước khi đăng nhập vào website.

Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền từ chối bảo đảm những thông tin ở những trường hợp bất khả kháng hoặc những trường hợp bên thành viên vi phạm điều khoản riêng tư.

Bạn đăng nhập vào trang xem phim là đồng nghĩa bạn đã đồng ý những điều khoản và có trách nhiệm tuân thủ theo điều khoản của chúng tôi.